Kundekontroll

Skriv inn undertittel her

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor v.k. Regnskap.

Jeg som autorisert regnskapsfører er pålagt å utføre kundekontroll i henhold til hvitvaskingsloven før jeg påtar meg et oppdrag for nye oppdragsgivere, og ved endring i roller for eksisterende kundeforhold. Kundekontrollomfatter registrering og kontroll av opplysninger om selskapet, legitimering av selskapets berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere, samt om disse er politisk eksponerte personer. Jeg har valgt å tilrettelegge at kundekontrollen kan gjøres elektronisk ved bruk av BankID. Dersom du ikke har dette , må vi motta gyldig legimitasjon ved personlig fremmøte på mitt kontor. 

Lag din egen hjemmeside gratis!