Pensjon fra første krone fra 1. januar 2022

02.05.2022

Med det nye regelverket for pensjonssparing for foretak med ansatte vil nå de aller fleste arbeidstakere få pensjonsopptjening fra første krone. Det er frist frem til 30. juni 2022 for å tilpasse ordningen. 

Fra og med 1. januar 2022 skal alle arbeidsgivere som plikter å ha en pensjonsordning spare minst 2% av de ansattes inntekt fra første krone. Vær derfor nøyaktig på inn- og utmelding av arbeidsforhold i a-meldingen. Innmeldingen må skje med virkning fra første arbeidsdag, eller fra det tidspunktet den ansatte oppfyller kravene. 


Hvis du som arbeidsgiver oppfyller minst ett av vilkårene nedenfor, må du opprette pensjonsordning for dine ansatte:

  •  Du har minst to ansatte som begge har arbeidstid og lønn som utgjør minst en 75% stilling. 
  • Du har minst en ansatt som ikke har eierinteresse i foretaket, og har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75% stilling.
  • Du har ansatte som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 20% av en full stilling, og til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.  
  • Du driver selskapsform AS, ASA, ANS, ENK eller andre selskapsformer som har arbeidstakere. 

Minstekravet til 20% stilling for pensjonsordning fjernes og aldersgrensen for pensjonsordningen er nå 13 år (tidligere 20 år). Regelverket som tidligere gjaldt sesongarbeidere er fjernet, disse behandles nå som deltidsansatte. Pensjonsordningen må være lik for alle ansatte, du kan ikke spare 2% for noen og 5% for andre.

Lag din egen hjemmeside gratis!